Yrityssuunnitelma yrityksen kulmakivenä

Kun aletaan suunnitella uutta yritystä tai jo olemassaolevan yrityksen kehittymistä, on tärkeää laatia mahdollisimman monipuolinen yrityssuunnitelma, jota voidaan pitää koko yritystoiminnan kulmakivenä, johon yrityksen toiminta nojaa. Suunnitelman pohjalta on mahdollista myös arvioida ja analysoida yrityksen heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia.

Yrityssuunnitelma starttirahan ehtona

Tavallisesti asianmukaisesti laadittu yrityssuunnitelma on ehtona starttirahan saamiselle. Suunnitelmaa käydään läpi ammattitaitoisen yritysneuvojan kanssa ja samalla arvioidaan, onko suunnitelma toteuttamiskelpoinen. Starttirahaa kannattaa hakea, vaikkei sen suuruus huimaakaan päätä, sillä starttiraha voi auttaa yrittäjää siinä vaiheessa, kun yritystoiminta on vasta alussa eikä yritys vielä tuota tuloja, puhumattakaan siitä, että sen tuotoilla voisi elättää itsensä tai perheensä.

Yrityssuunnitelman osa-alueita

Yrityssuunnitelmassa tulee määritellä, mitä ollaan tekemässä, kenelle ja missä. On tärkeää määritellä mahdollisimman tarkkaan yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet, toiminnan kohderyhmä sekä mahdollinen toimipiste. Tämän jälkeen on tärkeää miettiä, millaisin keinoin kohderyhmä pyritään saavuttamaan ja miten yrityksen toiminta aiotaan rahoittaa. Yritysneuvojan juttusille kannattaa hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman yrityksen suunnittelua. Hän osaa nimittäin heittää vaaleanpunaiset silmälasit romukoppaan ja tarkastella suunnitelmaasi ammattitaitoisin silmin.

Yrityssuunnitelman analysointi

Kun yrityssuunnitelma on valmis, tulee sitä tarkastella ja analysoida ammattimaisella otteella. Tässä vaiheessa tehdään siis liikeanalyysi, jonka tavoitteena on tarkastella yrityssuunnitelman vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Usein käytetty työkalu liikenalyysivaiheessa on yksinkertainen nelikenttäinen SWOT-analyysi, jonka nelikenttään kirjataan ylös edellä mainitut yrityssuunnitelman pohjalta havaitut vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ellei SWOT ole sinulle ennestään tuttu, saatat ihmetellä, mistä sanoista lyhenne SWOT muodostuu. Se muodostuu sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats eli sanoista vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat.

SWOT saattaa kuulostaa liiankin yksinkertaiselta työkalulta, mutta käytännössä se on yllättävän tehokas keino kaivaa esiin ja kirjata yrityssuunnitelman ja koko yritystoiminnan osa-alueet, joihin toiminta toisaalta nojaa ja taas ne osa-alueet, jotka ovat yrityksen heikkouksia sekä uhkia. Kun yrittäjä tiedostaa sekä vahvuutensa, mahdollisuutensa, heikkoutensa että uhkansa, on hänen tavallista helpompaa valmistautua esimerkiksi mahdollisesti edessä oleviin uhkakuviin. Toisaalta myös omien vahvuuksien tiedostaminen on yrittäjälle äärimmäisen tärkeää!