Miten voi seurata yrityksen toimintaa

Kirjanpidon tilinpäätös paljastaa toiminnan laajuuden

Suomessa suositellaan, että jokainen aloittava yrittäjä opiskelee itsenäisestitai jollain kurssilla yritystoimintaan liittyviä asioita, lainsäädäntöä ja tunnuslukuja. Samoin aloittavan yrittäjän on tehtävä ennen yritystoimintaa markkinaselvitys, missä laajuudessa hänen yritystään tarvitaan ja miten paljon asiakkaita hän voisi tavoittaa. Kauppalehdessä osastolla Kurssit voi saada helposti selville yrityksen tunnuslukuja liittyen tulostietoihin ja tilinpäätösseurantaan.

Tilinpäätösseurannan sivuilla on ohjeet, miten saada selville yrityksen

  • kasvua,
  • kannattavuutta,
  • vakavaraisuutta,
  • maksuvalmiutta ja
  • markkinaperusteisia tunnuslukuja.

Joku voisi ajatella, että yrittäjä usein on perinyt vanhemmiltaan jo geeneissä olla yrittäjä. Harvat perivät toimivan yrityksen vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan. Monissa perheyrityksissä on ollut tapana ennen, että tuleva johtaja aloittaa pohjalta vanhempiensa yrityksessä eli lähettinä ja arkistointitehtävissä. Siitä on vähitellen ylennytty myynti- ja markkinointiosastolle, ja sieltä käväisty muillakin osastoilla työhön tutustumassa. Aikanaan, kun vanhemmat ovat jääneet eläkkeelle, luovutetaan sukupolvenvaihdoksessa yritys pitkän kaavan mukaan oppineelle jatkajalle. Nykyaikana kilpailun ollessa kovaa, ei pärjää kantapään kautta.

Torikauppias voi toimia rutiininomaisesti päivästä toiseen yrittäjäkokemuksensa sekä tutun asiakaspiirin turvin ilman opastusta tunnuslukuihin. Nuorempi sukupolvi käy monenlaisia kursseja ja päivittää tietojaan yritystoiminnan aikana. Toisaalta yrittäminen merkitsee ainaista riskiä. Riskin kantaminen nykyaikana yritetään minimoida. Ratkaisuna voi olla kevytyrittäjyys, vaikka on tutkimuksissa todettu, että “työtä olisi vaikka kuinka paljon, mutta maksavia työpaikkoja ei ole”. Kuitenkin riski kuuluu olennaisena osana yrittämiseen.

Yrittäjä voi helposti seurata yrityksensä kasvua kirjanpidon välitilinpäätös- tai tilinpäätöstietojen avulla. Jos tuotot vähennettynä kulut jäävät plussan puolelle, on kyse voitosta. Jos sen sijaan tuotot-kulut ovat miinuksella, puhutaan tappiosta. Asettamalla tuloslaskelman edellisen vuoden tuloksen nykyisen tuloslaskelman rinnalle voidaan nähdä, onko kasvua tulokselle tullut. Se on yksinkertaisin mittari niille, jotka eivät ole kiinnostuneet talousmatematiikasta. Toiminimeä pitävä yrittäjä voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, jossa hän luettelee päivä- ja tositekohtaiset tulot ja menot. Näin saadaan tilikauden lopulla tulos. Isommissa yrityksissä pidetään kahdenkertaista kirjanpitoa tuloista ja menoista. Halvinta on pitää itse kirjanpitoa, jos sen taitaa.

Kirjanpidon tilikirjoja ja tositteita on säilytettävä turmeltumattomina kuudesta kolmeentoista vuotta, jopa sen jälkeen, kun yritystoiminta on lakannut alkuunsa. Näin viranomaisilla on mahdollisuus tarkistaa yritystoiminnan laillisuus. Jos yrittäjä säilyttää kirjanpitoaan pilvipalvelussa, siitä pitää olla myös varmuuskopio. Joskus pilvipalvelu voi olla suljettu sen omistajan jouduttua lopettamaan pilvipalvelun. Siksi varmuuskopio kirjanpidosta on välttämätöntä säilyttää eri paikassa. Itse tehty kirjanpito voidaan hoitaa manuaalisesti tai tietokoneohjelmalla, tosin verottajalta on saatava suostumus tietokoneversioon kirjanpidosta. Yksin yrittävän ei tarvitse hyväksyttää kirjanpitoaan tilintarkastajalla ennen veroilmoitusta, jos on toiminimi tai kevytyrittäjä.

Helpointa on antaa kirjanpito tilitoimiston tehtäväksi, joka antaa tilikauden lopulla tuloslaskelman ja taseen. Joskus yritykset antavat tulosvaroituksen, joka merkitsee yleensä tilikauden negatiivista tai huonompaa tulosta kuin edellisenä vuonna, mutta se voi myös tarkoittaa positiivista ja parempaa tulosta kuin edellisenä vuonna. Tulosvaroituksen jälkeen voidaan joko nostaa tai laskea osinkoja tai olla jakamatta niitä. Jos talousennuste on hyvä, saattavat yrityksen osakkeenomistajat saada lisää osinkoja tai muita etuja osakseen. Esimerkiksi joku yritys saattaa ylimääräisen osingon laittaa työntekijöiden virkistysrahastoon parantamaan yrityksen työntekijöiden työssä jaksamista ja terveyttä.

Toiminnan laajuus, kannattavuus ja vakavaraisuus kuvaavat hyvin yrityksen kasvua. Yleensä toiminnan laajuudessa tarkastellaan liikevaihtoa ja sen muutosprosenttia, sekä investointeja eli sijoituksia ja investointiastetta prosentteina sekä henkilöstön suuruutta. Muita kannattavuuden mittareita on useita, kuten käyttökate, liike-, netto- ja kokonaistulos. Prosentteina tarkastellaan oman, sijoitetun ja kokonaispääoman tuottoja. Yrityksen vakavaraisuus selviää laskemalla prosenttiosuudet omavaraisuudesta, nettovelkaantumisesta sekä korollisesta nettovelasta. Muitakin tunnuslukuja on, kuten nettorahoituksen kulut jaettuna liikevaihdolla kerrottuna sadalla ja nettorahoituksen kulut jaettuna käyttökatteella jaettuna sadalla. Lisäksi on otettava huomioon vieraan pääoman takaisinmaksu aika. Yleensä yrittäjää helpottaa, kun velat ovat maksetut, tosin yritys saattaa olla saneerauksen tai investointien tarpeessa. Silloin avuksi voi tulla yritysneuvojat, jotka mielellään auttavat yritystä paremmin kohtaamaan asiakkaat kannattavasti.