Aloitussivu yritystoiminnasta ja konsultoinnista

Yrittäminen Suomessa

Suomessa on erilaisia yrityksiä ollut vuosikymmeniä. Osa niistä on kevytyrityksiä ja osa on varsinaisia yrityksiä. Kevytyrittäjyys on ollut nousussa käsityöläisten, Internet -palvelujen tuottajien sekä muiden yritysten parissa, jotka eivät tarvitse kiinteää liiketilaa toimintaansa. Suomessa jokainen yritys on rekisteröinti- ja verovelvollinen. Internetissä löytyy aloittavalle yrittäjälle nopeasti käyttöön otettavia palveluja, kuten Office ohjelmat ja siellä voi räätälöidä omalle liikeidealleen sopivan kokonaisuuden. Aloittelevat yrittäjät saavat tietoa yrittämisestä TE-toimistojen yrittäjäkurssien, maakuntaliittojen ja Kauppalehden, Kauppiaiden ja Yrittäjien Keskusliiton sekä Veronmaksajain Keskusliitto ry:n kautta. Tänä päivänä myös pankit ovat ryhtyneet tukemaan pienyrittäjiä tarjoamalla heille palveluja, jotta yrittäjien ei tarvisi kuluttaa aikaa papereiden ja kuittien pyörittämiseen vaan keskittyä varsinaiseen yritystoimintaan. Yritykset voivat tarjota aineellisia tai aineettomia hyödykkeitä ja palveluja.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjät ovat yrittäjiä, jotka rekisteröityvät käyttämään sellaisen yrityksen palveluita, jotka tarjoavat heille kirjanpito-, laskutus-, YEL-, henkilöstöhallinto- ja palkanmaksupalveluita. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakasta palveluistaan tai toimittamistaan tuotteista kevytyrittäjyysyrityksen tai pankkien yrittäjäpalveluiden kautta. Kevytyrittäjäksi aikovan kannattaa miettiä, onko tämä kannattava vaihtoehto, jos tilauksia on paljon, koska silloin ehkä kannattaisi perustaa varsinainen yritys ja antaa paperisota tilitoimiston tehtäväksi. Jos siis toimisi yrittäjäpohjaisena esiintyjänä vaikka Casino Helsingin peli- ja ravintolaillassa, voi laskuttaa illan keikasta kevytyrittäjyysfirman kautta ja olla varma, että laillinen paperisota hoidetaan ja palkkio aikanaan tulee omalle tilille keikasta.

Toiminimi

Pienyrittäjille, jota työllistävät pääasiassa yrittäjän itsensä, kannattaa aluksi perustaa toiminimi. Silloin on kokonaan vastuussa yrityksen toiminnasta, rahoituksesta ja kirjanpidosta. Toiminimen perustaja ei tarvitse runsasta pääomaa etukäteen, tosin kannattaa olla säästössä varasto-, toimitilan vuokria sekä ennakkoveroja ja oman toimeentulon kattava summa pankissa vähintään puolen vuoden ajalta etukäteen. Jotkut ottavat pankista lainaa, jotta voivat perustaa toiminimen. Pankit myös suosittelevat, että tilillä on yrityksen perustamiseen vähintään 20% säästöjä, jotta he voivat myöntää yrityslainaa. Lisäksi yrittäjällä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja tulee hallita itseään ja omaisuuttaan.

TE-toimistot myöntävät hakemuksesta starttirahaa aloittavalle yrittäjälle, jos toiminta ei vääristä kilpailua. Siksi esimerkiksi parturikampaajat sekä kosmetologit ovat huonosti saaneet starttirahaa. Joskus starttirahaa myönnetään sosiaalisista syistä, kuten maahanmuuttajalle, joka perustaa pitserian. Starttirahaa myönnetään vain, jos on suorittanut työvoimatoimiston järjestämän yrittäjäkurssin hyväksytysti. Starttirahaa myönnetään enintään puoleksi – puolitoista vuodeksi ja yrittäjä on TE-toimistolle raportointivelvollinen toiminnastaan. Starttiraha voidaan evätä tai periä jopa takaisin, jos huomataan, että yritys ei toimikaan vaan onkin kulissiyritys ja yrittäjä loikoilee jossain aurinkorannalla starttirahan turvin. Toiminimen perustajan tulee tehdä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen Internet -sivujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus menee automaattisesti myös verottajalle sieltä.

Avoin- ja kommandiittiyhtiöt

Jos kaksi henkilöä perustaa yhteisen yrityksen, he voivat luoda avoimen yhtiön. Silloin on tärkeää etukäteen paperille kirjata ja asianajajalla vahvistaa, mitkä ovat yrittäjien vastuut ja velvollisuudet ja mitä he saavat hallita yrityksessä ja kuinka toiminta purkautuu ja miten omaisuus sekä mahdolliset velat jaetaan. Muuten yrittäjät toimivat samanlaisilla vastuilla kuin toiminimessä. Monet rajaavat avioehdolla pois oman vastuunsa puolison toiminimellä toimivasta yrityksestä.

Suomessa avoimet yhtiöt ovat harvinaistumassa, sillä osakeyhtiömuotoinen yritys on turvallisempi kuin avoin- tai kommandiittiyhtiö. Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että kommanditääri sijoittaa pääomaa kommandiittiyhtiöön ja saa määrättyä korkotuloa sijoituksestaan mutta hänellä ei ole päätäntä- tai äänivaltaa kommandiittiyhtiössä. Kommandiittiyhtiön toimiva osakas päättää kaikesta. Jos kommanditääri ei saa sovittuja korkotuloja, voi hän vaatia sijoitustaan takaisin. Tällöin yrittäjän on etsittävä uusi sijoittaja yhtiöönsä tai yhtiö purkautuu.

Osakeyhtiö ja muut yritysmuodot Suomessa

Isommille yrityksille, joilla on paljon liiketoimintaa, suositellaan osakeyhtiötä. Tosin voi olla olemassa yhden miehen osakeyhtiöitä, joissa vaimo ja lapset ovat minimisummilla osakkaina. Tällaisia yhtiöitä on esimerkiksi rakennusalalla. Silloin yrittäjien oma henkilökohtainen omaisuus ei ole sidottu yritykseen.

Muita yritysmuotoja Suomessa ovat osuuskunta ja monikansalliset yhtiöt. Osuuskunnilla on monia omistajia. Monikansalliset yhtiöt saavat varoja ulkomailta ja ovat verovelvollisia niihin maihin, minne ne ovat perustetut. Moni kasinopeliyritys on perustettu Maltalle.